ISBN: 9789186743895


Ladda ner pressbild


I rörelse – minnen från ett innehållsrikt liv

Arbetsliv, Fackligt, Memoarer, Politik & Samhälle

Kampen för jämställdhet och internationell solidaritet har präglat hela Birgitta Dahls liv. Hon opponerade sig mot samhälleliga orättvisor redan som skolflicka på 1940-talet, upprördes när hon överallt såg hur kvinnor ansågs mindre värda och blev politiskt aktiv socialdemokrat ett decennium senare under studieåren i Uppsala.

Längre fram blev hon också en lidelsefull miljökämpe både på hemmaplan och internationellt. Som 30-årig småbarnsmor valdes hon in i riksdagen, fick senare flera ministerposter och krönte sin politiska karriär som talman i riksdagen. Här är hennes egen berättelse om ett minst sagt innehållsrikt liv.


Författare
Dahl Birgitta

Birgitta Dahl föddes 1937 i Göteborg och är uppväxt i Storvik, Västerås och Vallentuna. Efter studentexamen 1956 studerade hon i Uppsala och tog en fil.kand. i nordiska språk, historia och statskunskap. Hon valdes in i riksdagen för Socialdemokraterna vid 1968 års val. År 1982 utsågs hon till energiminister och hade den posten till 1986 då […]