Dilschmann Angelika

Angelika Dilschmann är verksam som konsult, utvärderare, utbildare och föredragshållare med inriktning på förändringsarbete, lärprocesser, kontakt och kommunikation. Fokus ligger på att stödja förändringsprocesser genom utveckling av arbetsformer som främjar det mänskliga samspelet. Individ-, grupp- och ledarutveckling är centrala inslag. Sedan 1999 är hon också verksam som terapeut och handledare för personlig och professionell utveckling av enskilda chefer, medarbetare och arbetsgrupper.

Titlar