Brulin Gunnar

Gunnar Brulin är reporter på Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel. Han har under många år skrivit om villkoren för den goda maten och de goda jobben. Han har en fil.kand i ekonomisk historia och filosofi.

Titlar