Finmo Hanna

Hanna Finmo (född 1980) jobbar som kommunikatör på TCO. Hon har varit aktiv i Laboremus och Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm (SSK) samt suttit med i Libertas redaktion. Hon har tidigare varit redaktör för Tvärdrag och Morgonbris.

Titlar