ISBN: 978 91 85343 70 6Från smedja till sambandscentral

Antologi, Debatt, Politik & Samhälle

”De intellektuella” har alltid varit betydelsefulla för arbetarrörelsen. Vid förra sekelskiftet var det polemiska skriftställare och radikala akademiker. Under välfärdsstatens framväxt formades politiken av den sociala ingenjörskonstens reformistiska tänkare. I viss mån upptog även samhällskritiken från studentprotesterna 1968.

I Från smedja till sambandscentral diskuterar aktiva socialdemokrater, forskare och debattörer arbetarrörelsens idédebatt förr och nu. Hur påverkar PR-konsulternas allt större inflytande samt politikens professionalisering och inriktning på kortsiktig krishantering det långsiktiga formulerandet av visioner och reformer? Och vad innebär folkbildning på tröskeln till 2010-talet?

I boken diskuteras även Socialdemokratiska studentförbundets roll som forum för självständig ideologisk debatt och ett flertal av skribenterna har tidigare varit aktiva inom förbundet.

Medverkande skribenter är Christer Skoglund, Anne-Marie Lindgren, Enn Kokk, Katrine Kielos, Klas Gustavsson, Morgan Johansson, Bo Bernhardsson, Jonas Morian, Eric Sundström och Kajsa Borgnäs. Redaktörer Hanna Finnmo och Magnus Wennerhag.


Författare
Finmo Hanna

Hanna Finmo (född 1980) jobbar som kommunikatör på TCO. Hon har varit aktiv i Laboremus och Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm (SSK) samt suttit med i Libertas redaktion. Hon har tidigare varit redaktör för Tvärdrag och Morgonbris.

Wennerhag Magnus

Magnus Wennerhag (född 1973) är doktor i sociologi, frilansskribent och verksam som forskare vid Södertörns högskola. Var 1996–1997 ordförande för LSSK samt 1996–1999 redaktör för Libertas. Är även redaktionssekreterare för tidskriften Fronesis. Disputerade vid Lunds universitet på avhandlingen Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar (2008).