Tilly Hans

Hans Tilly var ordförande i Svenska byggnadsarbetarförbundet från 2002 till 2012.

Titlar