ISBN: 9789185343683Jobbtrafficking

Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Byggande är ett lagarbete i olika konstellationer: i företag och arbetslag samt i ekonomiska och samhälleliga sammanhang. De som bygger är huvudpersoner. Fram till dess att beställarna och användarna tar över.

Den här boken handlar om byggandets huvudpersoner. Speciellt om dem som kommer långväga ifrån.

De är välkomna. Och de är värda att behandlas som jämlikar. Ty vi är anhängare av idén om alla människors lika värde.

Men starka ekonomiska, juridiska och ideologiska krafter vill något annat: skapa och exploatera en ny underklass. Den importeras, inhyses primitivt, utsätts för livsfara på jobbet, diskrimineras ekonomiskt, tvingas uthärda fritiden i extremt torftiga miljöer och exporteras slutligen, ofta efter kort tid.

Vi vill inte ha ett kluvet Sverige. Därför har vi skrivit den här boken.

Ur Håkan Olanders och Hans Tillys förord.


Författare
Tilly Hans

Hans Tilly var ordförande i Svenska byggnadsarbetarförbundet från 2002 till 2012.

Olander Håkan

Håkan Olander är tidigare chefredaktör för Byggnadsarbetaren och redaktionschef på Aftonbladet.