Geijerstam Jan af

Jan af Geijerstam är fil.dr i industriminnesforskning. Han är fristående forskare och skribent med fokus på industrihistoria och historiebruk.

Titlar