ISBN: 9789185343584Industriland

Antologi, Politik & Samhälle

Möt tolv olika perspektiv på de decennier under 1900-talet när det moderna Sverige växte fram. I den här antologin berättar forskare om en tid som ofta kallas Den högindustriella epoken.

Det var den tid när folkhemmet och välfärdssamhället tog form, när Den svenska modellen blev ett begrepp inom och utanför Sveriges gränser, när jordbrukande landsbygd blev avfolkad glesbygd, när bostadsstandarden steg och kvinnorna blev synliga på arbetsmarknaden, en tid när arbetskraftsinvandringen hjälpte till att få far på hjulen i det allt mer industrialiserade efterkrigssverige, och vi blev goda konsumenter med allt mer fritid.

Boken knyter an till utställningen Industriland som visas på Arbetets Museum fram till 2012.


Författare
Geijerstam Jan af

Jan af Geijerstam är fil.dr i industriminnesforskning. Han är fristående forskare och skribent med fokus på industrihistoria och historiebruk.