Edling Jan

Jan Edling är verksam som analytiker vid VINNOVA. Hans intresseområden är innovationer, näringspolitik, välfärdsmodeller och kompetensförsörjning. Edling har tidigare varit verksam vid LO, där han under ett par decennier var utredare inom områden som socialpolitik, integrationspolitik och arbetsmarknadspolitik. Han är också en flitigt utnyttjad föreläsare i frågor som handlar om globalisering, regional utveckling och tillväxt.

Titlar