Jederlund Lars

Lars Jederlund har sin bakgrund i svensk och internationell folkrörelse. I folkomröstningen om EU 1994 arbetade han för ett svenskt medlemskap. Under senare år har han arbetat som strateg och rådgivare åt organisationer, företag och myndigheter med kommunikation och opinionsbildning.

Titlar