Lundin Johan A

Johan A Lundin startade sitt första band i ett garage i slutet av 1970-talet. I början av 80-talet kom han att engagera sig i den musikverksamhet som Malmö arbetareteater bedrev i stadsdelen Rosengård. I dag är han verksam som historiker vid Malmö högskola där han bland annat undervisar på kursen Rockmusik, ungdom samhälle och ansvarar för den nationella konferensen Musik och Samhälle. Johans forskning är huvudsakligen inriktad mot nätverk, genus och socialförändring.

Titlar