ISBN: 978 91 85343 13 3Mycket mer än bara rock – musik, ungdomar och organisering

Antologi, Politik & Samhälle

Musiken förenar, ger identitet, skapar organisationer och nätverk, sätter igång lärprocesser, mobiliserar engagemang och skapar känslor och känslouttryck. Den är ”Mycket mer än bara rock”. Ungdomars musikutövning både speglar och bidrar till samhällets utveckling.

Den här boken är en del av projektet ”Musik och Ungdomar”: ett 3-årigt forskningsprojekt som genomförs av Svenskt Rockarkiv och finansieras av Ungdomsstyrelsen. Projektet, som samlar både forskare och praktiker, har som mål att stärka kunskapsutvecklingen beträffande ungdomars fritid och organisering inom framförallt musikområdet.

Hur ser lärandeprocesserna ut? Varför väljer man att gå med i en musikförening? Hur formar och formas man av sitt föreningsengagemang? Vilka strategier har föreningen och medlemmarna för att nå sina mål? Varför är det så få tjejer som spelar rock? Det är några av alla de intressanta frågor som diskuteras i boken. Sammantaget visar artiklarna i den här antologin att ungdomars musicerande i organiserad form verkligen handlar om mycket mer än bara musiken i sig. Det finns positiva effekter som går långt utanför det musikaliska uttrycket.

Boken vänder sig till alla med intresse för ungdomar, ungdomars musikliv samt ungdomars lärande, fritid och organisering.


Författare
Bjälesjö Jonas

Jonas Bjälesjö är uppvuxen i Hultsfred med rockföreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen. Jonas är även ordförande i Förbundet Svenskt Rockarkiv. Jonas forskning i etnologi är inriktad mot populärkultur i allmänhet och populärmusik i synnerhet, ungdomar samt musikfestivaler.

Håkansson Peter

Peter Håkanssons musikengagemang började i en källarlokal på Rosengård där Malmö arbetareteater bedrev verksamhet i början av 1980-talet. I dag är han forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Peters forskning är inriktad på socialt kapital och institutionell förändring.

Lundin Johan A

Johan A Lundin startade sitt första band i ett garage i slutet av 1970-talet. I början av 80-talet kom han att engagera sig i den musikverksamhet som Malmö arbetareteater bedrev i stadsdelen Rosengård. I dag är han verksam som historiker vid Malmö högskola där han bland annat undervisar på kursen Rockmusik, ungdom samhälle och ansvarar […]