Bjälesjö Jonas

Jonas Bjälesjö är uppvuxen i Hultsfred med rockföreningen Rockparty och Hultsfredsfestivalen. Jonas är även ordförande i Förbundet Svenskt Rockarkiv. Jonas forskning i etnologi är inriktad mot populärkultur i allmänhet och populärmusik i synnerhet, ungdomar samt musikfestivaler.

Titlar