Julia Agha

Vd på den arabiskspråkiga nättidningen Alkompis. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Titlar