Kaufmann Bruno

Bruno Kaufmann är journalist, statsvetare och demokratiutvecklare och var på 1990-talet en av initiativtagarna till det europeiska folkinitiativ, som nu införs inom ramen för EU:s Lissabonfördrag.

Titlar