ISBN: 9789185343980Folkinitiativ – handbok i direktdemokrati

Handböcker, Politik & Samhälle

Från 1 januari 2011 ger en ändring i grundlagen medborgare i kommuner och landsting ett redskap för att driva nya idéer till initiativ och till frågor i en folkomröstning.

Folkinitiativ – handbok i direktdemokrati ger mycket användbar kunskap till dem som vill bli aktiva deltagare i politiken genom att använda det förstärkta folkinitiativet. Författarna visar hur det kan stärka den representativa demokratin och vad vi kan lära av den svenska erfarenheten av folkinitiativ och folkomröstningar.

De berättar vad som krävs för att starta ett folkinitiativ, vad politiker och tjänstemän kan bidra med och ger exempel på direktdemokrati i andra länder. Här finns också råd och tips hur man startar ett eget politiskt initiativ eller stödjer någon annans – från lokal till europeisk nivå.

Peter Eriksson är språkrör för Miljöpartiet de gröna, riksdagsledamot och sedan hösten 2010 ordförande i Konstitutionsutskottet, KU. Han kommer från Kalix där han som kommunalråd var med om att för första gången i Sverige införa medborgarförslag. Han har medverkat i arbetet med vår nya grundlag med det förstärkta folkinitiativet som ännu ett redskap för en mer deltagande demokrati.

Bruno Kaufmann är journalist, statsvetare och demokratiutvecklare. Han är verksam inom bland annat Europarådet, Europeiska unionen, Korea Democracy Foundation, International IDEA och den globala tankesmedjan Initiative and Referendum Institute Europe. Bruno Kaufmann var på 1990-talet en av initiativtagarna till det europeiska folkinitiativ, som nu införs inom ramen för EU:s Lissabonfördrag.


Författare
Eriksson Peter

Peter Eriksson är f.d. språkrör för Miljöpartiet de gröna och från maj 2016 bostads- och digitaliseringsminister. Han har tidigare varit kommunalråd i Kalix och var där med om att för första gången i Sverige införa medborgarförslag.

Kaufmann Bruno

Bruno Kaufmann är journalist, statsvetare och demokratiutvecklare och var på 1990-talet en av initiativtagarna till det europeiska folkinitiativ, som nu införs inom ramen för EU:s Lissabonfördrag.