Johansson Maria

Maria Johansson är skådespelare och disputerade 2012 med denna avhandling vid Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, Norge. Hon är verksam vid Stockholms dramatiska högskola.

Titlar