ISBN: 9789186743222


Ladda ner pressbild


Skådespelarens praktiska kunskap

Övrigt

Tesen är att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. Detta är inget slutgiltigt svar utan snarare en utgångspunkt för en diskussion kring vad skådespelarens praktiska kunskap egentligen består av.

Grundad i sina egna erfarenheter som skådespelare reflekterar Maria Johansson med hjälp av en grupp skådespelare kring begrepp som mod, intuition och skapande. Inspiration hämtas också från tänkare som Aristoteles och den svenska filosofen Hans Larsson och den berättande essäformen bidrar till att undersöka komplexiteten i skådespelarens arbete.


Författare
Johansson Maria

Maria Johansson är skådespelare och disputerade 2012 med denna avhandling vid Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, Norge. Hon är verksam vid Stockholms dramatiska högskola.