Mattsson-Linnala Sophia

Sophia Mattsson-Linnala är civilekonom och vd för Huge Fastigheter AB. Innan dess var hon enhetschef för Ekonomi och Finans på SABO.

Titlar