ISBN: 9789186743369


Ladda ner pressbild


Så ökar vi bostadsbyggandet

Debatt, Politik & Samhälle

Syftet med boken Så ökar vi bostadsbyggandet är att bredda och fördjupa debatten om hur Sverige ska kunna öka bostadsbyggandet. Fokus ligger inte på vad olika organisationer och företag officiellt har för diagnos och recept. Syftet är att ge utrymme för ett antal personer som är väl insatta i förhållandena i branschen att ge sin personliga syn på bostadsbyggandet.

Sammantaget ger Så ökar vi bostadsbyggandet en unik överblick över den bostadspolitiska debatten. Boken både fördjupar debatten och kommer med konkreta förslag.

Redaktörer:
Sophia Mattsson-Linnala, Enhetschef för Ekonomi och Finans på SABO
Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke
Hans Lind, ­professor i fastighetsekonomi vid KTH
Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen

Övriga medverkande:
Bengt Hansson, analytiker på Boverket
Fredrik Gamrell, Chief Financial Officer på Einar Mattsson
Anders Lago, ordförande för HSB:s riksförbund
Ted Lindqvist, vd för Evidens och är teknologie licentiat i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan
Daniel Liljeberg, chefsekonom på Villaägarna
Ingela Lindh, vd för Stockholmshem
Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen
Dag Klerfelt, fristående rådgivare, finansmans och entreprenör
Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter
Monica von Schmalensee, arkitekt och vd för White som är Skandinaviens största arkitektkontor
Erik Lundesgaard, statsvetare och initiativtagare till IGLO – forum för boligpolitikk

Bokrelease och seminarium 20 november. Läs mer här


Författare
Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.

Mattsson-Linnala Sophia

Sophia Mattsson-Linnala är civilekonom och vd för Huge Fastigheter AB. Innan dess var hon enhetschef för Ekonomi och Finans på SABO.

Lind Hans

Hans Lind är är professor i fastighetsekonomi på KTH i Stockholm.

Weiss Lennart

Lennart Weiss är kommersiell direktör på Veidekke Sverige AB.