Nils Funcke

Journalist, författare, publicist och expert på yttrandefrihetsfrågor. Tidigare sekreterare i den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén 2009-2012. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Titlar