Ove Joanson

Tidigare vd och styrelseordförande för Sveriges Radio och tidigare ordförande i Förvaltningsstiftelsen för public service-bolagen. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service 

Titlar