Docherty Peter

Peter Docherty, Pd.D., D.Sc., är medlem i fakulteten vid Institute for Management of Innovation and Technology vid Chalmers Tekniska Högskola samt senior forskare vid ATK Arbetsliv. Hans forskningsintresse är lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå samt organisation och ledning av hållbara organisationer.

Titlar