Håkansson Peter

Peter Håkanssons musikengagemang började i en källarlokal på Rosengård där Malmö arbetareteater bedrev verksamhet i början av 1980-talet. I dag är han forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Peters forskning är inriktad på socialt kapital och institutionell förändring.

Titlar