Mahmood Qaisar

Qaisar Mahmood har tidigare arbetat på Svenska kommunförbundet, Integrationsverket och som huvudsekreterare för den integrationspolitiska kommitté som lades ned av alliansregeringen.

Titlar