ISBN: 9789189483576Small, medium eller large?

Debatt, Politik & Samhälle

Till skillnad från tidigare politiska inriktningar skulle samhällets institutioner anpassas efter medborgarna istället för tvärtom.

Dessvärre betraktas integrationsfrågan fortfarande som en ”invandrarfråga”. En fråga som berör ”dom andra”. Debatten har många gånger förts mellan de som vill ställa krav på att ”dom” ska bli mer lika ”oss” och de som anser att ”vi” ska acceptera ”dom och deras kultur”. En mittenposition saknas många gånger i debatten, nämligen hur vi ska kunna bli ett nytt ”vi”. Eller vad som ska utgöra kittet i det som binder samman oss som bor i Sverige.

Small, medium eller large? – Vägval för ett hållbart mångfaldssamhälle presenterar tre alternativa vägar för att skapa ett hållbart mångfaldssamhälle.

Qaisar har tidigare arbetat på Svenska kommunförbundet, Integrationsverket och som huvudsekreterare för den integrationspolitiska kommitté som lades ned av alliansregeringen.


Författare
Mahmood Qaisar

Qaisar Mahmood har tidigare arbetat på Svenska kommunförbundet, Integrationsverket och som huvudsekreterare för den integrationspolitiska kommitté som lades ned av alliansregeringen.