Svensson Richard

Richard Svensson är biträdande forskare inom de två projekten World Values Survey och Quality of Government Institute vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Titlar