ISBN: 9789186743154


Ladda ner pressbild


Rösträtt till salu

Arbetsliv, Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Hur ska detta förstås och vilka är orsakerna? Statsvetarna Staffan I Lindberg och Richard Svensson söker svaren i de senaste årens politiska utveckling. Slutsatsen handlar om utbildningspolitikens förändringar. Dagens system har under de senaste 20 åren formats efter marknadens och det individuella valets princip stället för demokratins. Om denna utveckling får fortsätta riskerar den svenska demokratin att gå en mörk framtid till mötes.


Författare
Svensson Richard

Richard Svensson är biträdande forskare inom de två projekten World Values Survey och Quality of Government Institute vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Lindberg Staffan I.

Staffan I. Lindberg är forskningsledare vid Varieties of Democracy Institute, forskare vid Quality of Government Institute, och docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och University of Florida. Han har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar och ett par böcker om demokrati och demokratisering.