Sofia Näsström

Professor vid statvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Titlar