Lindberg Staffan I.

Staffan I. Lindberg är forskningsledare vid Varieties of Democracy Institute, forskare vid Quality of Government Institute, och docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och University of Florida. Han har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar och ett par böcker om demokrati och demokratisering.

Titlar