Tigerberg Caroline

Caroline Tigerberg (född 1981) är sjuksköterska och ingick i Göteborgs universitets studentkårers presidium 2005/2006–2007/2008 och Göteborgs förenade studentkårers presidium 2008/2009.

Titlar