ISBN: 9789186743437


Ladda ner pressbild


Frihetens och upproriskhetens bakterier

Historiker & Jubileumsböcker

Med utgångspunkt i sådana frågor har Göteborgs universitets studentkårer tagit fram en jubileumsbok. I Frihetens och upproriskhetens bakterier – Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år tecknas en bred bild av studenternas och studentkårernas historia under de gångna decennierna. Boken innehåller tjugo artiklar som tillsammans berör ett stort antal teman, däribland studentbostäder, hur det var att vara student under 1950-talet, studentkårernas organisatoriska framväxt, idén om studentstaden Göteborg, studentspexen, studentlivet under 1960-talet, olika studentgruppers förändringar och kårhusens historia. Skribenterna utgörs av före detta studenter, kåraktiva och lärare vid universitetet. Artiklarna kompletteras av ett tiotal personporträtt.


Författare
Tigerberg Caroline

Caroline Tigerberg (född 1981) är sjuksköterska och ingick i Göteborgs universitets studentkårers presidium 2005/2006–2007/2008 och Göteborgs förenade studentkårers presidium 2008/2009.

Söderström Lina

Lina Söderström (född 1975) är journalist, chefredaktör för den Götheborgske Spionen sedan 2004.

Dackling Martin

Martin Dackling (född 1981) är fil.dr i historia och var ordförande för Filosofiska fakulteternas studentkårer 2006/2007.