Waldemarson Ylva

Ylva Waldemarson är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Hennes forskning har främst handlat om den politiska historien och då i första hand svensk fackföreningsrörelse, offentligt arbetsgivarskap och kommunalpolitik. Hennes forskning berör också muntlig historia och kunskapsteori. Waldemarson har publicerat och medverkat i ett antal böcker inom dessa områden.

Titlar