ISBN: 9789186743000


Ladda ner pressbild


Åtta visioner om trygghet – Socialförsäkring i förändring

Debatt, Politik & Samhälle

En högaktuell debattantologi om framtidens trygghetssystem. Sedan 1960-talet har välfärdsambitionerna i Sverige stigit kontinuerligt och det har gett skattekvoten en fjärde plats i världen. Men skattekällorna är inte obegränsade. Redan i dag är det problem att betala för den offentliga välfärden. Problemen blir inte mindre i framtiden då gapet mellan resurser och behov kan förväntas bli ännu större.

Vilka alternativ finns till dagens socialförsäkringssystem? Hur ska finansieringen se ut?

I denna antologi vill Folksam och Arena Idé lyfta fram ett antal frågor till diskussion. Skribenterna ger utifrån vitt skilda ståndpunkter olika reformförslag som inspiration till den fortsatt nödvändiga debatten om hur morgondagens sociala trygghetssystem ska se ut.

Boa Ruthström och Håkan Svärdman har varit redaktörer för boken. Skribenterna är Joa Bergold, Viktoria Bergström, Gunvor G Ericson, Ruth Mannelqvist, Anders Morin, Roger Mörtvik, Kjell Rautio, Nima Sanandaji och Gabriella Sjögren Lindquist.

 


Författare
Ruthström Boa

Boa Ruthström är chef för Arena Idé, tankesmedjan inom Arenagruppen. Han har tidigare varit utredare och kanslichef på Journalistförbundet, SKTF och Polisförbundet. Han har även varit vd för Friluftsfrämjandet och Global Utmaning samt arbetat i verksledningen vid Rikspolisstyrelsen.