ISBN: 978-91-89483-42-2Bortom rasismer i Europa

Debatt, Handböcker, Politik & Samhälle

Den etniskt färgade uppdelningen av Sverige och Europa framträder allt mer som en av vår samtids ödesfrågor. Det finns ett starkt behov av gemensamma strategier för en bred mobilisering mot diskriminering och växande etniska klyftor. Det behövs en livskraftig vision om ett Sverige och ett Europa bortom rasism och imperialism.

I boken Bortom rasismer i Europa – visioner för ett annat samhälle diskuterar forskare och aktivister den antirasistiska kampens handlingsformer och vägval. Vilka medel står till förfogande för en samhällsförändrande kamp mot rasism? Vilka visioner kan vara bärande och vilka aktörer kan vara drivande? Hur kan den antirasistiska kampen bli en del av ett bredare motstånd mot olika former av förtryck?

Boken återger inga sedvanliga eländesbeskrivningar utan präglas av förändringsvilja och handlingskraft, parad med teoretisk reflektion.

I boken medverkar Luciano Astudillo, Magnus Dahlstedt, Fredrik Eriksson, Adrián Groglopo, Martin Hultman, Bashy Quraishy, Nora Räthzel och Nira Yuval-Davis.

TIDIGARE I SERIEN:

Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring med Etienne Balibar, Ali Esbati, Philomena Essed, Stefan Jonsson och Katarina Mattsson.

Rasismer i Europa – migration i den nya världsordningen med Avtar Brah, Giovanna Campani, Magnus Dahlstedt, Peo Hansen, Mekonnen Tesfahuney och Aleksandra


Författare
Dahlstedt Magnus

Magnus Dahlstedt är statsvetare och verksam vid tema Etnicitet, Campus Norrköping, Linköpings universitet.