ISBN: 978-91-89483 04-0Den glömda krisen

Historiker & Jubileumsböcker, Politik & Samhälle

Den glömda krisen – om ett Sverige som går isär är den första årsboken från tankesmedjan Arena Idé. I boken granskar tio forskare de växande klyftorna och diskuterar orsakssammanhangen. Tre uppsatser ger internationellt jämförande perspektiv, fyra handlar om boende, arbetsmarknad och familj i Sverige – om klass, kön och etnicitet – och tre om svensk inkomst- och välfärdsutveckling, en av dem med ett underlag som går från 1925 och framåt.

I en inledning, skriven av Ingemar Lindberg, ställs kravet att regeringen tar ställning till de växande klyftorna. Det är hög tid att lägga fast en ambitionsnivå och en strategi. Även välfärdsforskningen och folkrörelserna har ett ansvar.

Vill vi att föräldraskap, etnisk bakgrund och otrygga jobb ska vara fattigdomsskapande? Vill vi ha ett Sverige – och en värld – där klyftorna fortsätter att öka? Det handlar om att medvetet välja väg.

 


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.