ISBN: 978-91-85343-63-8Ett Folkets hus i världens mitt

Historiker & Jubileumsböcker, Politik & Samhälle

Den här boken berättar en del av historien om hur miljonprogramsförorten utvecklats sedan dess. Det är också berättelsen om dess invånare som kommer från världens alla hörn, om det mångskiftande kulturlivet som manifesterats i till exempel Rinkebyfestivalen, Rinkeby Bokmässa och många andra kulturevenemang. Det handlar också om segregation, befolkningsomflyttning och en snedvriden massmediebild som antingen handlar om våld och utanförskap eller en exotisk idyll.

I centrum för berättelsen finns Rinkeby Folkets Hus, förortens pulserande hjärta sedan mer än 20 år.

Boken har skrivits på uppdrag av Rinkeby Folkets Hus av Christos Pappas, statsvetare och journalist. Han har grävt i text- och bildarkiv och intervjuat många gamla och nya rinkebybor, samt andra personer med anknytning till ”byn i världens mitt”.


Författare
Pappas Christos

Christos Pappas är filosofie doktor, statsvetare och grecist. Han arbetar som frilansjournalist och översättare.