ISBN: 978-91-85343-34-8Halvvägs eller vilse?

Antologi, Debatt, Politik & Samhälle

Är föräldrarnas stress värre i Sverige än i andra länder? Är svensk familjepolitik på rätt väg eller borde vi snarare genom vårdnadsbidrag röra oss närmare en tysk modell? Vår familjepolitik kan betraktas som en modell som kommit halvvägs. Detta diskuteras i denna bok.

Arbetslivet är fortfarande dåligt anpassat till ett familjemönster där båda föräldrarna förvärvsarbetar. Och jämställdheten i hemmen släpar efter. Föräldraförsäkringens utformning påverkar båda de stora oavslutade frågorna.

En rejäl förlängning av ersättningstiden skulle göra det lättare att kombinera förvärvsarbete med en god omvårdnad om barnen, inte minst genom att exempelvis en kvarts föräldrapenning skulle kunna användas i kombination med sex timmars arbetsdag under en längre tid. Men ju mer ersättningstiden i föräldraledigheten förlängs desto viktigare blir frågan om dess fördelning.

Om en lång föräldraförsäkring inte mer tydligt än i dag delas mellan föräldrarna kommer kvinnornas lägre löner och osäkrare positioner på arbetsmarknaden att bli permanenta.

Ingemar Lindberg är redaktör för antologin som förutom hans bidrag har bidrag skrivna av Ingrid Esser, Tommy Ferrarini, Ylva Ericsson och Katrine Kielos.


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.