ISBN: 9789189077249


Ladda ner pressbild


Historien om Arbetet och den sista striden

Historiker & Jubileumsböcker, Politik & Samhälle

Historien om Arbetet är en historiebok. Men den ställer också frågor om framtiden, som rör arbetarrörelsens uppdrag och ytterst demokratins förutsättningar.

Kan en vital och väl fungerande demokrati existera utan medial mångfald? Utan allsidig nyhetsförmedling? När de dominerande medierna i »det nya medielandskapet« ägs av internationella mediekapitalister och tidningsmarknaden i Sverige är monopoliserad?

Arbetet var bara en av många A-presstidningar. I dag finns ingen kvar, och stora delar av samhället befinner sig i medieskugga. Arbetet behöver uppfinnas igen, skriver Bo Bernhardsson.

 


Författare
Bo Bernhardsson

Bo Bernhardsson arbetade på Arbetet under 80- och 90-talen, först som debattredaktör och ledarskribent och från januari 1996 fram till slutet som chefredaktör. Han har också en bakgrund som metallarbetare, bussförare, ombudsman och förbundssekreterare i SSU. Han var i 16 år riksdagsledamot för Socialdemokraterna.