ISBN: 978-91-85343-02-7I rörelse

Antologi, Politik & Samhälle

”Sverige är de fria organisationernas land”, hette det i en programskrift från 1950-talet. Många av de svenska folkrörelserna växte fram i slutet av 1800-talet. Under 1900-talet förverkligades det demokratiska styrelseskicket och genom välfärdsstaten realiserades många sociala ambitioner.
Båda dessa stora historiska landvinningar uppnåddes efter krav och med stöd av folkrörelserna. Men hur är det i dag, på 2000-talet? Är folkrörelserna levande och är de fria? Vilken roll ska och kan folkrörelserna spela i vår tid? I en tid då nya orättvisor uppstår i globaliseringens epok och såväl välfärden som demokratin är satt under press.

I den här antologin diskuteras folkrörelsernas och demokratins framtid. Den innehåller bland annat texter om nya former för politiskt engagemang, löntagarägande, facket som folkrörelse, kvinnorörelsens och invandrarorganisationernas roll, det globala civila samhället och det sociala kapitalet. Den genomgående frågan är hur demokratin ska kunna fördjupas.

Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, Karl-Petter Thorwaldsson, Åke Gustavsson, Tomas Wennström, Håkan A Bengtsson, Bengt Göransson, Anders Thorselius, Jörgen Hammarin, Anne Jalakas, Per Åhlström, Ingvar Persson, Åsa Petersén, Olav Unsgaard, Nina Blomberg, Nalin Pekgul, Petros Gougoulakis, Mikael Löfgren Anders Ehnmark och Lars Trägårdh.


Författare
Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.