ISBN: 9789185343768Reformismens möjligheter

Debatt, Politik & Samhälle

Det gäller att vinna väljarnas förtroende för en reformstrategi som sträcker sig bortom 2014 års val – en politik för en bättre framtid som det hette på den tid då socialdemokratin inte nöjde sig med att förvalta det bestående.

Denna bok undersöker förutsättningarna för en sådan politik. Sedan 90-talets början står vi inför ett nytt ekonomiskt och politiskt landskap som vi måste förstå för att kunna gripa in i utvecklingen. Analyser av detta landskap är ena tyngdpunkten i boken – den andra är en genomlysning av socialdemokratins sociala bas och ideologiska traditioner.


Författare
Örjan Nyström

Örjan Nyström har en mångårig bakgrund i fackföreningsrörelsen, såväl på arbetsplats- som på avdelningsnivå, de sista 15 åren som utredare på LO i Göteborg. Vid sidan av detta har han varit verksam som författare. Under pseudonymen Per Forsman skrev han flera uppmärksammade essäsamlingar på 1980–90-talet, bland annat Arbetets arv. Om fackföreningsrörelsen skrev han på bokförlaget […]

Nilsson Anders

Anders Nilsson är ombudsman vid LO Göteborg och har tidigare varit förtroendevald inom Kommunal Väst.