ISBN: 9789189483453Ungas framtidsvägar

Fackligt, Historiker & Jubileumsböcker, Politik & Samhälle

”Ungas framtidsvägar – möjligheter och utmaningar” är det ungdomarnas villkor och framtidsmöjligheter som står i fokus. Vad innebär det att vara ung i dagens samhälle? På vilka sätt skiljer sig framtidsmöjligheterna för dagens unga från tidigare generationers ungdomar?

Det brukar heta att ungdomarna representerar framtiden och därför ska garanteras bästa tänkbara villkor. Men verkligheten talar ett annat språk. I dag betraktas man som ung ända upp i 30-årsåldern. Det kan tyckas generöst och fritt. Men den andra sidan av denna generositet och frihet är i själva verket ofta det omgivande samhällets obenägenhet att ge 20–30-åringar de friheter och möjligheter som tillkommer vuxna: en chans att hitta ett fast jobb som man passar för, en permanent bostad, en möjlighet att bli en trygg förälder.

Bidragen i boken ger läsaren möjlighet att bekanta sig med viktiga delar av aktuell forskning om ungdomars uppväxtvillkor och framtidsutsikter. Vår förhoppning är att denna antologi ska bidra till en fördjupad diskussion. Hur ska ungdomar lättare kunna etablera sig på arbetsmarknaden?


Författare
Olofsson Jonas

Jonas Olofsson är docent i ekonomisk historia.