ISBN: 978-91-85343-21-8Vänster för Europa

Antologi, Politik & Samhälle

Bidragen i Vänster för Europa förenas dock av en gemensam utgångspunkt. Det politiska samarbetet i Europa måste utvecklas för att demokratin ska kunna bli verkningskraftig. Detta är att vara vänster och för Europa. Generellt och historiskt sett har högern velat reducera EU-projektet till dess ekonomiska samarbete men inte lika intresserad av att utveckla den politiska dimensionen i EU.

I Vänster för Europa diskuteras däremot just hur vi på olika sätt kan utveckla politiken och demokratin inom EU för att i framtiden kunna främja grundläggande värderingar som solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.

Medverkande:
Margot Wallström, Erkki Tuomioja, Lena Ag, Per Wirtén, Lasse Berg, Svend Auken, Kristina Persson, Mats Engström, Anders Ehnmark, Olle Sahlström, Bror Perjus, Thomas Hammarberg, Göran Färm, Kenneth Kvist, Annika Åhnberg, Jakob Erle, Mark Leonard, Camilla A Lundberg, Björn Lindh, Lars Nyberg, Stefan Löfvén, Maryam Yazdanfar, Åsa Westlund, Jan Olsson, Eric Sundström, Helena Markstedt, Håkan A Bengtsson.


Författare
Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.