ISBN: 978 91 85343 84 3Spaning Europa – En antologi om Sverige i EU

Antologi, Politik & Samhälle

I  Arena Idés årsbok 2009 tar skribenterna upp miljöpolitik, feminism, högerpopulismen i Europa, reformismen som politisk linje i EU, det ekonomiska samarbetet i unionen och visionen om Folkets Europa.

De medverkande skribenterna är Monika Arvidsson, Håkan A Bengtsson, Jonas Ebbesson, Göran Färm, Sverker Gustavsson, Peo Hansen, Katrine Kielos, Margot Wallström och Lena Westerlund.


Författare
Ruthström Boa

Boa Ruthström är chef för Arena Idé, tankesmedjan inom Arenagruppen. Han har tidigare varit utredare och kanslichef på Journalistförbundet, SKTF och Polisförbundet. Han har även varit vd för Friluftsfrämjandet och Global Utmaning samt arbetat i verksledningen vid Rikspolisstyrelsen.